Estetisk tandvård

Estetisk tandvård för oss är att åstadkomma ett välfungerande bett, med ett så estetiskt tillfredsställande resultat som det bara är möjligt.

Vi vill i möjligaste mån erbjuda estetiska behandlingar med så lite påverkan på tänderna som möjligt, dvs behandlingar där vi inte behöver borra eller slipa på tanden.  Det kan till exempel handla om blekning eller utbyggnad av hörn och luckslutning som kan utföras med komposit eller porslin. Det kan också handla om lagningar av blottlagda tandhalsar.

Estetisk tandvård innebär för oss ett fräscht och naturligt leende med så lite ingrepp på tänderna som möjligt.